Chorzy na raka układu krwiotwórczego, a także innych odmian nowotworów chcą, aby o formie leczenia decydował nie Narodowy Fundusz Zdrowia, a lekarz. Poseł Jarosław Rusiecki, dwoma interpelacjami do minister zdrowia, wystąpił w obronie osób chorych na raka układu krwiotwórczego – tzw. szpiczaka oraz chorych, borykających się z rakiem nerek. „Pacjenci chorzy na szpiczaka mnogiego, członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, bliscy i przyjaciele chorych, a także lekarze i specjaliści z kraju i z zagranicy, proszą o traktowanie chorych w sposób godny i odpowiedzialny. Proszą i oczekują na udostępnienie optymalnych terapii leczenia, wymaganych w stosunku do każdego pacjenta indywidualnie, w zależności od tego, jakiej kuracji i leczenia wymaga. Wybór ten powinien podejmować lekarz prowadzący czy też konsylium lekarskie, a nie urzędnik z Narodowego Funduszu Zdrowia, podlegający minister zdrowia. Powinien zostać uruchomiony program terapeutyczny leczenia lenalidomidem” – podkreśla poseł. Rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych bezwzględnie pozytywnie zaopiniowała lenalidomid.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!