Badanie Health Barometre przeprowadzone wśród mieszkańców 7 krajów europejskich oraz USA wskazało, że to Polacy najgorzej wśród badanych oceniają system opieki zdrowotnej w swoim kraju. Polacy w większości (80 proc.) ocenili ochronę zdrowia jako słabą lub średnią. Jedynie 17 proc. oceniło stan opieki medycznej w Polsce jako dobry, a 2 proc. jako bardzo dobry. Większość Polaków (90 proc.) obawia się wydłużenia czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Na drugim miejscu Polacy wskazują ryzyko infekcji w szpitalach oraz błędy medyczne (76 proc. badanych). Na kolejnym miejscu znajduje się deficyt wykwalifikowanych lekarzy ( 60 proc.). Większość Polaków (75 proc.) uważa, że obecny system opieki zdrowotnej nie gwarantuje równego dostępu do usług medycznych dla wszystkich obywateli.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!