Ustawa o refundacji leków sprawi, że chorzy będą do nich dopłacali więcej niż obecnie – uważają niektórzy eksperci. Przeciwnego zdania jest Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski. Według niego, nowe przepisy wyeliminują „nieuczciwe rabatowanie" i „grę pacjentem". Projekt wprowadza m.in. obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Artur Fałek podkreślał, że ustawa ma na celu zniwelowanie barier w dostępie do leków dla osób przewlekle chorych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!