Na oddziale hematoonkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie lekarze pracują w systemie konsultanckim. To rzadki przypadek w Polsce. Wszystko dlatego, że kierownik oddziału przez ostatnie pięć lat pracował w Wielkiej Brytanii. Funkcjonowanie oddziału jest oparte na wcześniejszych doświadczeniach dr. hab. Andrzeja Pluty, zdobytych podczas pracy w RPA i Wielkiej Brytanii. „Nie jestem ordynatorem, lecz kierownikiem oddziału. Konsultuję jednak trudniejsze przypadki i staram się koordynować pracę czterech pozostałych konsultantów zatrudnionych na oddziale" – tłumaczy dr Pluta. Wzorem zagranicznych ośrodków, w Brzozowie będą organizowane cotygodniowe spotkania specjalistów z różnych dziedzin medycyny, na których lekarze omówią sposoby leczenia nowo przyjętych pacjentów.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!