Bendamustyna została zarejestrowana w Polsce m.in. we wskazaniu leczenia szpiczaka mnogiego (stadium II z progresją lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona) – leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z prednizonem, u chorych powyżej 65. roku życia, nie kwalifikujących się do zabiegu autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku, u których obecność istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemożliwia leczenie schematami zawierającymi taliomid lub bortezomib.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!