Materiał Małgorzaty Wiśniewskiej dotyczący wykrywania i leczenie nowotworów krwi. prof. Aleksander Skotnicki, kierownik Kliniki Hematologii Collegium Medicum w Krakowie zauważył, że polscy specjaliści należą do najlepszych na świecie. Pacjent Adam Dutkiewicz podkreślił, że szpiczaka wykryto u niego przypadkowo. Krajowy Konsultant w dziedzinie hematologii prof. Wiktor Jędrzejczak powiedział, że istotne jest, by badania okresowe były wykonywane przynajmniej raz na rok. Minister Zdrowia, Ewa Kopacz podkreśliła, że chce powrotu badań krwi jako badań obowiązkowych w ramach badań okresowych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!