Nadzór farmaceutyczny ma zastrzeżenia do dwóch leków przeciwnowotworowych. W efekcie wstrzymał w obrocie dwie serie Cisplatin-Ebewe i wycofał z obrotu trzy serie preparatu Velcade. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu trzy serie leku Velcade (nr 8EZSP00, 9FZSK00 oraz 9JZSV00) produkowanego przez Janssen-Cilag International. Powodem wycofania było stwierdzenie obecności widocznych zanieczyszczeń, które pojawiały się po przygotowaniu roztworu produktu leczniczego. Velcade jest lekiem przeciwnowotworowym. Stosuje się go w leczeniu pacjentów z postępującym szpiczakiem mnogim.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!