W magazynie zamieszczono relację z dyskusji panelowej „Leki w Polsce 2010”, podczas której wiceminister zdrowia Marek Twardowski podsumował informacje dotyczące prac resortu nad nowymi lub modyfikowanymi programami terapeutycznymi. Zostanie wydane rozporządzenie zmieniające m.in. program terapeutyczny leczenia szpiczaka mnogiego zakładający wprowadzenie leczenia lenalidomidem u pacjentów po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii talidomidem z deksametazonem.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!