W związku z nieprawdziwymi treściami zawartymi w wypowiedziach prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych dla „Wydarzeń” Polsatu (9 lutego br.) oraz „Wiadomości” TVP1 (3 marca br.) informujemy, że – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – „akceptacja finansowania świadczenia w programie chemioterapii niestandardowej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia następuje po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych". Brak rekomendacji albo niespełnienie warunków zawartych w rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych uniemożliwia Narodowemu Funduszowi Zdrowia finansowanie leku stosowanego w ramach chemioterapii niestandardowej.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!