W publikacji ukazał się artykuł na temat zastosowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label). Jest to szczególnie częste zjawisko w pediatrii, onkologii, hematologii i psychiatrii. W onkologii typowym przykładem off-label jest talidomid. Pierwotnie stosowany był jako lek uspokajający, ale aktualnie zarejestrowany jest jedynie do terapii rumienia guzowatego towarzyszącego trądowi. Obecnie stosuje się go w terapii m.in. szpiczaka mnogiego, niektórych guzów litych, schorzeń autoimmunologicznych czy mięsaka Kaposiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!