W publikacji ukazał się wywiad z dr. Krzysztofem Mrózkiem, pracującym w USA ekspertem ds. analizy cytogenetycznej białaczek i guzów litych, który zajmuje się badaniami nad markerami diagnostycznymi i prognostycznymi w ostrej białaczce szpikowej. Współczesna onkologia opiera się na badaniach, które zmierzają do określenia, jakie jest podłoże genetyczne występującej u konkretnego pacjenta choroby nowotworowej, po to, aby ustalić najlepszy model leczenia dla chorego z tą konkretną zmianą lub zmianami. Celem jest zwiększenie skuteczności terapii poprzez zindywidualizowanie leczenia – podkreślał ekspert.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!