W Ministerstwie Zdrowia czeka na akceptację projekt utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii. Autor koncepcji prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie jest przekonany, że najszybciej można stworzyć taki instytut na bazie dwóch istniejących już warszawskich ośrodków: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii uważa, że propozycja stworzenia instytutu narodowego zajmującego się leczeniem raka, to dobry pomysł i jak najbardziej uzasadniony. W kilku krajach (np. USA, Francja, Holandia) istnieją od wielu lat narodowe instytuty nowotworów, które pełnią znaczące role edukacyjną i koordynacyjną w zakresie rozwoju naukowego. U nas taki instytut mógłby przejąć rolę koordynującą i odpowiedzialność za inwentaryzację rzeczywistych potrzeb oraz wyznaczać zasady jednolitego postępowania wobec chorych onkologicznie. To istotne, bo obecnie w tym zakresie istnieje znaczne zróżnicowanie regionalne.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!