MZ broni się przed zarzutami, że po wejściu w życie ustawy refundacyjnej pacjenci dopłacają zbyt dużo do leków. Ocena przepisów znalazła się w dokumencie, który został przesłany do Rady Ministrów. Resort odnosi się w nim do kwestii wzrostu współpłacenia pacjentów za leki. Sięga on 34%, co oznacza, że dopłaty polskich chorych są jednymi z najwyższych w Europie. MZ tłumaczy, że powodem tego wzrostu jest inny niż w pozostałych krajach europejskich sposób ich liczenia. Przy porównywaniu z innymi krajami należałoby uwzględnić koszty części leków onkologicznych, szpitalnych, tych stosowanych w programach lekowych, a także finansowanych bezpośrednio z budżetu MZ, które dla pacjentów są bezpłatne, a w innych państwa dla chorych są dostępne w aptekach.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!