W publikacji ukazała się analiza sytuacji chorób starszych i ich optymalnego leczenia. O wyborze terapii nie może decydować wiek chorego. Nie tyle data jest ważna, co stan zdrowia i wydolność. Starsze osoby można leczyć równie skutecznie jak ludzi młodych, trzeba tylko dopasować odpowiednią metodę terapii.  W materiale podano przykład 80-letniego chorego cierpiącego na szpiczaka plazmocytowego, u którego wykonano przeszczep autologiczny.

 

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!