Materiał informuje o nowym leku, który niedawno został dopuszczony do stosowania w leczeniu szpiczaka mnogiego, może być szansą także dla chorych na chłoniaka centralnego układu nerwowego (CNSL) – rzadki nowotwór układu odpornościowego, wyjątkowo złośliwy i o bardzo złym rokowaniu

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!