W materiale Marianny Dufek-Durczok pt. „Zgłębić raka – szpiczak mnogi” przedstawiono charakterystykę tytułowego nowotworu. Dziennikarka rozmawiała z lekarzami oraz osobami, które walczą ze szpiczakiem nt. ich doświadczeń z chorobą. W materiale dziennikarka dokładnie opisuje chorobę, jej rozpoznanie oraz leczenie.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!