Starzenie się społeczeństw, postęp technologii medycznych, wyższe oczekiwania co do jakości usług oraz większy nacisk na profilaktykę zdrowotną –  to przyczyny rosnącego zapotrzebowania na pracowników ochrony zdrowia w UE – wynika z Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, opublikowanego przez Komisję Europejską.

Monitor pokazuje, że w latach 2008–2012 zatrudnienie w opiece zdrowotnej w UE wzrastało o niemal 2 proc. rocznie. W zeszłym roku w sektorze tym zatrudniono prawie milion osób. W 2012 r. najszybciej rosło zatrudnienie w opiece osobistej. Na liście 25 najszybciej rozwijających się profesji w UE znalazły się też zawód pielęgniarki i położnej, technika medycznego i farmaceutycznego, a także dentysty, farmaceuty i fizjoterapeuty. Najbardziej obiecujące perspektywy zatrudnienia dotyczą obecnie pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!