W publikacji ukazała się informacja nt. wykorzystania leków poza pierwotnymi wskazaniami medycznymi. W materiale przedstawiony został m.in. lek talidomid, który w latach 60. został wprowadzony jako lek uspokajający, nasenny, przeciwwymiotny zalecany kobietom w ciąży. Po kilku latach okazało się, że lek działa taratogennie na płód (powodował deformację kończyn) i został szybko wycofany. Po głębokiej analizie naukowcy odkryli, że lek może być stosowany w terapiach onkologicznych przy szpiczaku plazmocytowym. Lek okazał się również skuteczny w leczeniu trądu.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!