W publikacji ukazała się informacja o wykorzystaniu biosfosfonianów w leczeniu nowotworów – w tym m.in. szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!