Nowe laboratorium, a dokładniej Pracownia Propagacji i Modyfikacji Komórek Macierzystych, będzie się zajmować produkcją komórek macierzystych wykorzystywanych w celach leczniczych. Działalność Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku obejmuje diagnostykę i leczenie chorób z zakresu m.in. immunologii klinicznej (szpiczak mnogi, czerwienica prawdziwa, ostre zwłóknienie szpiku, niedokrwistość, małopłytkowość, nadpłytkowość, zaburzenia krzepnięcia).

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!