Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich jest narzędziem, które pozwoli zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi. By ułatwić państwom Wspólnoty wprowadzenie Narodowych Planów utworzono Europejski Projekt Rozwoju Narodowych Planów dla Chorób Rzadkich, który jest realizowany w ramach pierwszego wspólnotowego programu w dziedzinie zdrowia publicznego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!