Pacjenci z rzadkimi chorobami są dyskryminowani i utrudnienia im się dostęp do terapii czy chociażby informacji. W Polsce żyje 2-3 mln osób cierpiących na rzadkie choroby. Ministerstwo Zdrowia od 2 lat pracuje nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!