Do refundacji w ramach nowego programu lekowego objęto m.in. lenalidomid, stosowany w terapii opornego lub nawracającego szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!