Rynek leków przeciwnowotworowych znajduje się w centrum zainteresowania wielu firm farmaceutycznych. Nie są one jednak w stanie same zaspokoić podaży, jak też wyprodukować w pojedynkę innowacyjny lek. Muszą one wchodzić w fuzję z firmami biotechnologicznymi, które opracowują nowe metody terapii. Artykuł dotyczy m.in. przejęcia firmy biotechnologicznej Onyx przez firmę Amgen w celu zdobycia praw do dystrybucji Kyprolisu, leku stosowanego w leczeniu szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!