Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiała do konsultacji społecznych projekt zmian w zarządzeniu dotyczącym warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w ramach programów zdrowotnych (lekowych).

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!