Nowy program lekowy dla chorych na szpiczaka mnogiego, który wszedł w życie 1 listopada jest bardzo korzystny dla pacjentów - oceniają chorzy oraz lekarze. Wyrażają zarazem zaniepokojenie o to, kiedy naprawdę zacznie być realizowany i na jakich warunkach.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!