Staraniem członków Polskiej Grupy Szpiczakowej w 2013 r. opublikowano kolejne, trzecie od 2009 roku, wydanie zaleceń dotyczących rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych.

Nieustający, szybki postęp w badaniach nad biologią chorób wywodzących się z komórek plazmatycznych, badań nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi oraz rozwój leczenia wspomagającego sprawił potrzebę aktualizacji zaleceń już w rok po poprzednim wydaniu. Schematy oparte na talidomidzie, bortezomibie i lenalidomidzie, wykazują w badaniach klinicznych wysoką skuteczność zarówno u chorych z opornym/nawrotowym szpiczakiem, jak i nowo zdiagnozowanych, niezależnie od tego, czy są kandydatami do chemioterapii wysokodawkowanej i przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych czy też nie.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!