DZIĘKI POSTĘPOWI W TERAPII CHORÓB ONKOLOGICZNYCH POWINNIŚMY OSIĄGAĆ CORAZ LEPSZE WYNIKI LECZENIA W MOŻLIWIE NAJWIĘKSZEJ GRUPIE PACJENTÓW. NOWE METODY WALKI Z RAKIEM - CORAZ BARDZIEJ SKUTECZNE LEKI I WYRAFINOWANE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ LECZENIA-TO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ NOWOTWOROWĄ OBIETNICA NA ŻYCIE WOLNE OD NIEPEWNOŚCI I CIĄGŁEGO ZAGROŻENIA.

Jednak pomimo coraz dłuższej listy możliwości terapeutycznych w leczeniu szpiczaka mnogiego ich dostępność dla polskiego pacjenta jest w niektórych sytuacjach mocno ograniczona i zwyczajnie nie przystaje do standardów terapii będących powszechną praktyką w Europie. Szpiczak mnogi, obok przewlekłej białaczki limfocytowej, jest najczęściej występującym nowotworem krwi. Z powodu mało specyficznych objawów bardzo często jest wykrywany przypadkowo, nierzadko po wielomiesięcznych konsultacjach z wieloma specjalistami. Zachorowalność na szpiczaka mnogiego rośnie wraz z wiekiem, co w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa europejskiego zwiastuje coraz większe wyzwanie dla europej skiego zdrowia publicznego (średnia wieku dla rozpoznania szpiczaka wynosi 70 lat, choć ok. 2 proc. pacjentów w momencie diagnozy ma poniżej 40 lat). Wiedza na temat choroby, która zabija więcej ludzi, niż rak wątroby i rak szyjki macicy, jest w naszym społeczeństwie marginalna - zaledwie 1 osoba na 50 zapytanych zdaje sobie sprawę z jej istnienia. Wachlarz możliwości terapeutycznych
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!