Na portalu NICE (National Institute of Health and Clinical Excellence) pojawiła się końcowa ocena dotycząca stosowania bortezomibu i talidomidu w pierwszej linii leczenia (FDA – Final Appraisal Determination). Po uwzględnieniu opinii z konsultacji Komisja przygotowała FAD i przekazała ją do Instytutu. FAD zostało wysłane do konsultantów, którzy mają 15 dni roboczych na wniesienie ewentualnego odwołania. Na odwołanie konsultanci mają czas do 10 września 2010.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!