Jak zwiększyć dostępność nowych leków onkologicznych, czym dla pacjenta jest informacja o nawrocie choroby, jak zapewnić chorym lepsze warunki leczenie, czy można oszczędzać na leku, który daje szansę wydłużenia życia o klika miesięcy – m.in. na te pytania próbowali odpowiedzieć eksperci podczas debaty „Jak Europa leczy raka". Zastanawiali się także, co robić, by nowe lekarstwa trafiały do tych pacjentów, którym rzeczywiście mogą pomóc. Poruszono też kwestie finansowania drogich terapii. „Dzięki nowym lekom i terapiom, takim jak leki celowane, pacjenci coraz częściej mogą żyć z nowotworem jak z chorobą przewlekłą, uczestnicząc aktywnie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym” – powiedział dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. Obecni na debacie eksperci zgodzili się, że konieczne jest wypracowanie takiego systemu refundacji skutecznych, drogich leków, by polscy pacjenci z nowotworami nie musieli walczyć o dostęp do nich, bo sama choroba jest już dla nich wystarczającym obciążeniem. Według specjalistów reforma systemu ochrony zdrowia wymagająca od pacjentów płacenia z własnej kieszeni za tańsze terapie w zamian za refundację drogich może być sposobem na zwiększenie dostępności do nowych leków onkologicznych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!