Pracodawcy boją się zatrudniać osoby, które przyznają, że chorują na nowotwór. Boją się, że stan pracowników będzie się pogarszał i często będą korzystać ze zwolnień. „Wiele osób dotkniętych chorobą nowotworową zauważa, że są traktowani jako pracownicy niższej kategorii, potencjalni beneficjenci zasiłków chorobowych, rent, wcześniejszych emerytur” – mówi Dorota Szymańska, psycholog z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka prowadzi program „Aktywność zawodowa z nowotworem". Jego celem są przekazanie praktycznych umiejętności radzenia sobie na rynku pracy i pomoc psychologiczna. W ramach zajęć udzielane są też konsultacje dotyczące przekwalifikowania. Wielu osobom trudno poradzić sobie psychicznie z koniecznością zmiany zawodu, często na wymagający niższych kwalifikacji.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!