Publiczne wydatki na leczenie są w Polsce, oprócz Meksyku, najniższe wśród krajów OECD. Wydajemy na głowę mieszkańca niespełna 800 dolarów. Na pierwszym miejscu (dane za 2008 rok) w rankingu obliczonym na podstawie parytetu siły nabywczej znajduje się Norwegia (4213 $) i kolejno USA (3507 $) oraz Francja (2875$). Czesi przeznaczają na ten cel 1470 dolarów, natomiast Słowacy – 1199. Średnio kraje OECD przeznaczają rocznie na ochronę zdrowia 6 proc. PKB. Obecnie w Polsce wskaźnik ten wynosi 4,3 proc. PKB.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!