Publikacje

Na stronach internetowych NIK zamieszczono 14.02 b.r. wyniki kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku na temat sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi. Kontrola objęła wszystkie działające w Polsce uczelnie medyczne, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Urząd Rejestracji i Ministerstwo Zdrowia. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że żadna z odpowiedzialnych instytucji nie kontrolowała organizowanych w szpitalach badań klinicznych leków i sprzętu medycznego. Rektorzy uczelni medycznych tworzyli nierzetelne raporty, zaś Minister Zdrowia ich nie weryfikował. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych nie kontrolował sytuacji z powodu przestarzałych narzędzi informatycznych.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że kompleksowo kwestie badań klinicznych ureguluje ustawa o badaniach klinicznych. Jej projekt ma niedługo trafić pod obrady rządu.

Liczba nowych zachorowań na raka zwiększyła się w Polsce w 2008 roku do 156 tys.– wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Nowotworów. W raporcie wykorzystano dane wojewódzkich rejestrów nowotworów. Wynika z nich, że skuteczność leczenia osób chorych na nowotwory stopniowo się poprawia. Efekty leczenia w znacznym stopniu zależą jednak od miejsca zamieszkania. Wyraźnie widać geograficzny podział umieralności z powodu schorzeń onkologicznych. Najwyższy wskaźnik przeżycia dotyczy województwa mazowieckiego. Najwięcej chorych na raka umiera w województwie lubuskim i lubelskim.
Artykuł nawiązujący do zorganizowanej 25 stycznia b.r. konferencji „Dostęp do leczenia onkologicznego w Polsce” , która odbyła się w Warszawie. w Polsce zarówno wydatki na leczenie onkologiczne w przeliczeniu na jednego obywatela jak i liczba dostępnych na rynku leków są nadal jedne z najniższych w Europie. Zachorowalność W Polsce i w Europie wzrasta liczba osób chorujących na nowotwory. W Polsce również od kilku lat rosną wydatki na chemioterapię i leczenie onkologiczne, jednak liczba pacjentów, u których nowotwór daje się wyleczyć jest znacznie mniejsza niż w większości krajów europejskich. Artykuł jest także podsumowaniem sytuacji polskich pacjentów, którzy często leczeni są w ramach badań klinicznych, ponieważ inaczej nie mieliby w ogóle dostępu do leczenia nowoczesnymi lekami.
Resort zdrowia poinformował w środę (26 stycznia), że Andrzej Włodarczyk, były wiceminister zdrowia i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, obejmie wakujące po odejściu Marka Twardowskiego stanowisko wiceministra zdrowia. Nominacja Włodarczyka okazała się dużym zaskoczeniem. Od początku typowano na następcę Twardowskiego Artura Fałka, dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, doskonale znającego mechanizmy polityki lekowej i proces legislacyjny.
Zarząd województwa podkarpackiego planuje utworzyć Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny na bazie istniejącego centrum onkologicznego w Brzozowie; powinno to nastąpić jeszcze w tym roku – poinformował marszałek województwa Mirosław Karapyta. Obecnie w regionie działają dwa ośrodki zajmujące się onkologią: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, który funkcjonuje w ramach szpitala powiatowego, oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.

Klinika Hematologii w Katowicach jest trzecim ośrodkiem tego profilu w Europie pod względem liczby przeszczepień – wynika z opublikowanego Raportu Specjalnego Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT). Raport dotyczył aktywności przeszczepowej ośrodków EBMT w 2009 r. 624 ośrodki z 43 krajów wykonały łącznie 31 322 przeszczepy komórek krwiotwórczych. W tej elitarnej grupie trzecim ośrodkiem wykonującym najwięcej przeszczepów w Europie – po Instytucie Leczenia Raka Paolli-Calmettes w Marsylii i Klinice Uniwersyteckiej w Heidelbergu – okazała się katowicka Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podbiałostockie Rozłogi a także Druskienniki i Wilno gościły uczestników IX Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie". Na konferencji znalazły się panele poświęcone szpiczakowi mnogiemu. Dr Iwona Hus i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie omówiła szczegółowo problematykę szpiczaka mnogiego – nieuleczalnej choroby zwyrodnieniowej układu krwiotwórczego, która objawia się ciężką osteoporozą, niedokrwistością, znacznym obniżeniem jakości życia (m.in. bóle kości, drastyczne złamania). Badania brytyjskie wykazały, że tylko 1 na 50 osób wie o istnieniu tej choroby.

Potrzeba 2 min zł na remont oddziału. Świetna kadra medyczna, jedno z najlepszych w kraju laboratoriów analitycznych i tylko dwa łóżka dla chorych z ostrą białaczką. Lekarze z hematologii nie boją się wyzwań. Aktualnie leczą 40-letnią kobietę, u której rozpoznano szpiczaka – nowotwór szpiku charakterystyczny dla osób w wieku podeszłym. „Potrafimy zdiagnozować każdą przypadłość z naszej dyscypliny, choć, niestety, nie każdą możemy leczyć, bo nie mamy odpowiedniej bazy łóżkowej” – mówi dr Dariusz Woszczyk, ordynator oddziału.

Na portalu ukazał się wywiad z Wiesławą Adamiec, Prezesem Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem. Pani Wiesława opowiada o swojej chorobie, leczeniu i powstaniu fundacji.
Materiał Małgorzaty Walczak ukazał się w związku z konferencją dotyczącą możliwości w leczeniu szpiczaka. W materiale znajduje się wypowiedź pacjentki chorej na szpiczaka, która mówi o tym, jak choroba wpłynęła na jej życie. Jak poskreśla hematolog, dr Janusz Hałka szpiczak mnogi jest nowotworem trudnym do zdiagnozowania. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, Roman Sadżuga podkreślił problemy z dostępem do lekarzy specjalistów. Na wizytę u hematologia można czekać nawet kilka miesięcy. Profesor Hellmann oraz profesor Skotnicki uważają, że w Polsce zdecydowanie za mało jest lekarzy hematologów, a związane to jest z limitami w kształceniu specjalistów.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!