Publikacje

W gazecie Polska Dziennik Łódzki ukazała się informacja na temat inauguracji działalności Fundacji Carita. Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem działa, aby nieść pomoc chorym na szpiczaka oraz szerzyć wiedzę o tym nowotworze.

Wygląda na to, że Polska przepłacała dotąd za wiele leków znajdujących się na listach refundacyjnych i w programach terapeutycznych. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że najbliższe zmiany na listach refundacyjnych będą kosztować w skali roku dodatkowo 450 – 500 mln zł. Równolegle, w czasie negocjacji z producentami, resort o taką samą kwotę obniżył koszt leków już refundowanych, więc bilans funduszu zdrowia wyjdzie na zero. „W wyniku naszych negocjacji z koncernami farmaceutycznymi (przy ustalaniu list refundacyjnych – red.) udało się uzyskać istotne obniżki cen na dużą ilość innych leków” – potwierdza Marek Twardowski, Wiceminister Zdrowia. Podobno jedna z firm zgodziła się na upusty rzędu 50 mln zł rocznie. Z ustaleń „Pulsu Medycyny” wynika, że oszczędności osiągnięto w co najmniej kilku grupach terapeutycznych, m.in. w przypadku inhibitorów ACE, inhibitorów pompy protonowej oraz statyn.

Obecnie w Niemczech ceny wszystkich leków ustalane są dowolnie przez producentów. Z systemu cen referencyjnych wyłączone dotąd były jednak leki innowacyjne. To ma się zmienić. Projekt zmian mający obowiązywać w Niemczech od 1 stycznia 2011 roku zakłada, że producent – od wprowadzenia nowego leku na rynek – będzie miał rok na negocjowanie ceny z ubezpieczycielami. Eksperci przewidują, że zmiany będą miały poważny wpływ na wytwórców farmaceutycznych w całej Europie. Niemcy są bowiem rynkiem referencyjnym do ustalania cen dla wielu państw.

Parlament Europejski przyjął w środę (24 listopada) w pierwszym czytaniu przepisy, które mają zapewnić pacjentom bardziej obiektywną informację o kupowanych lekach na receptę. Mają też chronić przed ukrytą reklamą leków i niepotwierdzonymi informacjami na temat ich działania „Najważniejszy cel to położenie większego nacisku na prawa pacjentów do informacji, a nie na prawa koncernów farmaceutycznych. Proponujemy usprawnienia w kwestii ilości i jakości danych na temat leków dostępnych dla pacjentów” – powiedział sprawozdawca szwedzki Christofer Fjellner.

Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, wchodzący w skład rządowego pakietu ustaw zdrowotnych, został w środę (24 listopada) skierowany do prac w specjalnej podkomisji, którą powołała sejmowa komisja zdrowia. Nowela reguluje m.in. sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych. Powołana w środę podkomisja będzie także pracowała nad projektem ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nowela prawa farmaceutycznego dostosowuje polskie przepisy do wymogów UE. Chodzi m.in. o tzw. wyłączność danych, czyli zakaz wykorzystywania przez producentów leków generycznych dokumentacji rejestracyjnej leku oryginalnego.

W środę, 17 listopada 2010 r., upłynął termin nadsyłania uwag do przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 16 grudnia 2010 r., nie uwzględniają jednak zwiększenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) z 7 proc. do 8 proc. od 1 stycznia 2011. Ustawa o cenach precyzyjnie określa proces ustalania cen urzędowych na leki i wyroby medyczne. W pierwszej kolejności Ministerstwo Zdrowia musi uzyskać informacje od producenta lub dystrybutora o kosztach, jakie ponoszą w związku z produkcją lub nabyciem (od producenta lub importera) leku lub wyrobu medycznego. Do ministerstwa informacja ta trafia w tzw. wniosku cenowym składanym przez przedsiębiorcę. Następnie do tak wskazanego kosztu (czyli tzw. ceny zbytu) ministerstwo dodaje marżę hurtową lub detaliczną, określoną procentowo lub kwotowo. Wysokość marży określa ustawa o cenach i jest ona sztywna. Dopiero do ceny netto dodawany jest VAT według obowiązującej stawki. W efekcie ceny urzędowe leków, które zaczną obowiązywać w drugiej połowie grudnia 2010 r., po 1 stycznia 2011 r. będą skalkulowane nieprawidłowo, a producenci będą musieli zaniżać cenę netto. W ten sposób kwota brutto będzie wprawdzie odpowiadała kwocie z wykazu, ale nie będzie miała nic wspólnego z ceną zbytu wykazaną we wniosku i ustawową sztywną marżą.

W magazynie zamieszczono relację z dyskusji panelowej „Leki w Polsce 2010”, podczas której wiceminister zdrowia Marek Twardowski podsumował informacje dotyczące prac resortu nad nowymi lub modyfikowanymi programami terapeutycznymi. Zostanie wydane rozporządzenie zmieniające m.in. program terapeutyczny leczenia szpiczaka mnogiego zakładający wprowadzenie leczenia lenalidomidem u pacjentów po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii talidomidem z deksametazonem.

Nadzór farmaceutyczny ma zastrzeżenia do dwóch leków przeciwnowotworowych. W efekcie wstrzymał w obrocie dwie serie Cisplatin-Ebewe i wycofał z obrotu trzy serie preparatu Velcade. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu trzy serie leku Velcade (nr 8EZSP00, 9FZSK00 oraz 9JZSV00) produkowanego przez Janssen-Cilag International. Powodem wycofania było stwierdzenie obecności widocznych zanieczyszczeń, które pojawiały się po przygotowaniu roztworu produktu leczniczego. Velcade jest lekiem przeciwnowotworowym. Stosuje się go w leczeniu pacjentów z postępującym szpiczakiem mnogim.

W Wiadomościach w PR Łódź ukazała się informacja nt. kampanii edukacyjnej „Moje Życie ze Szpiczakiem Mnogim”. W informacji powiedziano, że do Łodzi dotarła kampania edukacyjna poświęcona szpiczakowi mnogiemu. W materiale znajduje się wypowiedź Wiesławy Adamiec, Prezes Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem, która podkreśliła, że ze szpiczakiem można walczyć i tę walkę wygrać. Hematolog Krzysztof Jamroziak powiedział jakie są objawy szpiczaka, podkreślił, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na niedokrwistość.  Słuchaczy zaproszono do odwiedzenia strony internetowej Fundacji.

Na portalu Mmwarszawa.pl ukazał się artykuł dotyczący inauguracji drugiego cyklu spotkań dla chorych na szpiczaka w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Życie ze Szpiczakiem Mnogim”. Kolejne planowane spotkania odbędą się w Łodzi (9 listopada) i we Wrocławiu (19 listopada). Ich organizatorami są Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!