Publikacje

Na portalu NICE (National Institute of Health and Clinical Excellence) pojawiła się końcowa ocena dotycząca stosowania bortezomibu i talidomidu w pierwszej linii leczenia (FDA – Final Appraisal Determination). Po uwzględnieniu opinii z konsultacji Komisja przygotowała FAD i przekazała ją do Instytutu. FAD zostało wysłane do konsultantów, którzy mają 15 dni roboczych na wniesienie ewentualnego odwołania. Na odwołanie konsultanci mają czas do 10 września 2010.

NFZ opublikował na swojej stronie internetowej analizę wydatków z tytułu finansowania programów terapeutycznych w roku 2009. W ramach umów obejmujących leczenie szpitalne finansowane są programy zdrowotne terapeutyczne (lekowe). W 2009 roku Fundusz finansował 35 programów (w tym 8 programów onkologicznych i 27 programów nie onkologicznych) oraz trzy kwalifikacje do programów. Najwyższą wartość środków wydatkowano na programy terapeutyczne w województwie mazowieckim z kwotą blisko 230 mln zł. Następnymi z kolei województwami, w których wydatkowano największe środki pieniężne są: śląskie (119,5 mln zł) oraz małopolskie (104,8 mln zł).

Do udziału w programie na temat aktywności zawodowej z nowotworem zaproszono Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka – Romana Sadżugę oraz chorą na szpiczaka mnogiego – Bożenę Jarek. Goście opowiadali o powrocie do pracy po leczeniu. W programie poruszono problem podejścia pracodawców do chorych na nowotwór.

Gośćmi redaktora Roberta Łuczaka byli dr Jarosław Łyczek oraz dr Norbert Piotrkowicz z Centrum Onkologii w Warszawie. Audycja w całości została poświęcona sytuacji pacjentów chorych na nowotwory w Polsce. Poruszono m.in. kwestię nagrania przez TVN24 materiału ukrytą kamerą, gdzie pokazane zostały tłumy pacjentów oczekujących w kolejce do specjalisty w Centrum Onkologii w Warszawie. Redaktor porusza również temat zarządzania COI oraz ostatnich rezygnacji z pracy samych lekarzy m.in. radioterapeutów, chemioterapeutów. Ponadto jako przykład starania się pacjentów o nowoczesne leki podano sytuację osób chorujących na szpiczaka mnogiego, którzy od wielu miesięcy walczą o swoje życie.

Materiał Natalii Karapudy zatytułowany – „Kosztowne leczenie” dotyczy problemów jakie napotykają chorzy na szpiczaka. Mimo, że pokazany w materiale Revlimid jest w programie terapeutycznym, nadal jest on rzadko przepisywany pacjentom z powodu bardzo wysokiej ceny preparatu. W reportażu pojawia się Pan Roman Sadżuga – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka oraz Pani Barbara Madej z tej samej organizacji.

Materiał Natalii Karapudy opisuje powrót do zdrowia dwóch pacjentek chorych na szpiczaka mnogiego: Ewy Haraburdy oraz Renaty Sar. Obie pacjentki lepiej poradziły sobie z choroba nowotworową dzięki powrocie do pracy. W materiale znajduje się wypowiedź dr. Romana Łesiowa, który mówi, że powrót do pracy jeszcze podczas leczenia jest dobrym sposobem na zapomnienie o chorobie.

Szpiczak mnogi, inaczej zwany też szpiczakiem plazmocytowym, czy też chorobą Kahlera, jest typem raka, który jest jeszcze bardzo słabo poznany i nieuleczalny. Szpiczak mnogi został jednak właśnie nieco lepiej zrozumiany dzięki pracom szwedzkiej ekipy badawczej. Podobno, jak twierdzą szwedzcy naukowcy, terapia jest nawet dość skuteczna, jeśli chodzi o eksperymenty przeprowadzone na myszach. Naukowcy szwedzcy z Uniwersytetu w Uppsali spróbowali zidentyfikować cechę dominującą choroby, wspólną u różnych nie związanych ze sobą pacjentów, cierpiących na szpiczaka mnogiego, a swoje prace opublikowali w dzienniku Plos One. Integracja genomów tych chorych pozwoliła wykazać związek między tymi wszystkimi pacjentami: niewystarczającą ekspresję kilku genów w komórkach plazmocytowych, w stosunku do zdrowych komórek szpiku kostnego. Teraz, kiedy mechanizm powstawania szpiczaka mnogiego jest bardziej zrozumiały, oczekuje się, że będzie można rozwinąć nowe substancje, mogące mierzyć specyficznie w kompleksy PRC2, w celu zredukowania ich aktywności i wywołania normalnej ekspresji w rozregulowanych genach. Ludzie dotknięci szpiczakiem mnogim będą być może wkrótce, dzięki tym pracom, żyć znacznie dłużej.

W TVP Szczecin został opublikowany materiał dotyczący szpiczaka mnogiego w programie prowadzonym przez redaktor Katarzynę Dowbor pt. „Alchemia Zdrowia i Urody”. Publikacja zwiera wypowiedzi dwóch ekspertów oraz pacjentki – Wiesławy Adamiec z Fundacji Carita. W programie poruszony został problem finansowania terapii lekami nowej generacji oraz różnice w sposobie finansowania leczenia w Polsce i reszcie krajów Unii Europejskiej. Ponadto materiał opatrzony jest faktami z zakresu szpiczaka mnogiego, wraz z wypowiedzią prof. Jana Walewskiego oraz pacjentki cierpiącej na szpiczaka mnogiego.

Szpiczak mnogi, nowotwór krwi, traktowany jest obecnie jako choroba przewlekła. Stosowane leczenie pozwala podnieść komfort życia chorego i znacznie je przedłużyć, zazwyczaj jednak jest nieuleczalny. Co gorsza jednak, dotyka coraz młodszych osób, dla których jest to w zasadzie wyrok. Nowe odkrycie badaczy z Uniwersytetu w Uppsali daje jednak pewną nadzieję pacjentom dotkniętym tym nowotworem. Odkryto bowiem kolejne mechanizmy jego powstawania i rozwoju. Helena Jernberg Wiklund, profesor Katedry Genetyki i Patologii na Uniwersytecie w Uppsali informuje w artykule o odkryciu profilu genów, które zostają w trakcie choroby wyciszone – co prowadzi do niekontrolowanego rozrostu komórek nowotworowych. Podczas badań udało się ponownie aktywować odpowiednie geny, co spowodowało spowolnienie rozwoju nowotworu oraz zwiększyło znacznie szanse chorych na dłuższe życie. Są to niestety dopiero wstępne wyniki i na konkretne efekty będziemy musieli jeszcze poczekać.

Od połowy czerwca w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie funkcjonuje Oddział Hematologii Onkologicznej. Do tej pory 22-łóżkowy oddział hematologiczny leczący choroby krwi funkcjonował tylko w jednym z rzeszowskich szpitali. Personel ma do dyspozycji miedzy innymi nowoczesny cytotluorymetr przepływowy. Jest to aparatura niezbędna do określenia rodzaju komórek nowotworowych i określenia typu schorzenia, by można było zastosować właściwe leczenie. Oddział ma 17 łóżek, ale są już plany jego poszerzenia do ponad 30 łóżek, gdyż pacjentów potrzebujących pomocy w tym zakresie jest coraz więcej.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!