Jak w świetle ostatnich badań wyglądają statystyki porównawcze leczenia szpiczaka tradycyjnymi metodami a leczeniem przy pomocy najnowszych leków?

Napisała 

Wykazano, że schematy indukujące, w których wkomponowano nowe leki  do wcześniej stosowanych schematów  dają większy odsetek odpowiedzi całkowitych i wydłużają czas wolny od progresji choroby (PFS), a także wydłużają całkowity czas przeżycia.  Do takich schematów należą m.in. MPT (melfalan, prednizon, talidomid) ,CTD (cyklofosfamid, talidomid, deksametazon), MRD (melfalan, Revlimid, deksametazon), VMP (Velcade, melfalan, prednizon) itp.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!