Ciągle wlaczymy o refundację Pomalidomidu - leku jedynej i ostatniej szansy dla pacjentów z nawrotową, oporną postacią szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!