11 kwietnia br. w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu odbyło się spotkanie pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, zespoły mielodysplastyczne, szpiczaka mnogiego i inne rzadkie nowotwory układu krwiotwórczego z lekarzami oraz dolnośląskim konsultantem wojewódzkim ds. hematologii prof. dr. hab. Kazimierzem Kuliczkowskim.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!