W publikacji ukazał się wywiad na temat szpiczaka plazmocytowego (mnogiego) z prof. dr hab. Anną Dmoszyńską, kierownikiem Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ekspert opisuje chorobę, jej charakterystyczne objawy oraz sposób leczenia.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!