W publikacji przeanalizowano związek pomiędzy zastosowaniem Revlimidu a ryzykiem hepatotoksyczności u pacjentów. Przegląd danych dotyczących zaburzeń ze strony wątroby w bazie firmy Celgene, wykazał kilka ciężkich przypadków uszkodzenia wątroby, w tym przypadki zakończone zgonem u pacjentów otrzymujących lenalidomid (Revlimid) w połączeniu z deksametazonem z powodu szpiczaka mnogiego. Firma Celgene informuje, że współczynnik zgłaszania zaburzeń wątroby u pacjentów otrzymujących lenalidomid wynosił 0,67 proc. Współczynnik zgłaszania dla niewydolności wątroby, zwłóknienia i marskości, cholestazy i żółtaczki oraz nieinfekcyjnego zapalenia wątroby był niski. Związek przyczynowo-skutkowy między zastosowaniem lenalidomidu, a ciężką hepatotoksycznością nie może być wykluczony, choć jej mechanizm pozostaje nieznany. Zgłoszono kilka przypadków hepatotoksyczności zakończonych zgonem. Większość z tych przypadków była powikłana z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej, choroby wątroby (przebytej lub aktywnej) oraz wielu chorób współistniejących.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!