Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie leku VELCADE jako terapię inicjującą w połączeniu z deksametazonem lub talidomidem i deksametazonem. Rozszerzenie wskazań będzie dotyczyło dorosłych pacjentów nie poddanych wcześniej terapii szpiczaka mnogiego, którzy kwalifikują się do chemioterapii wysokimi dawkami po przeszczepie komórek macierzystych.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!