Pomalidomid okazał się być skuteczny w leczeniu nawrotów szpiczaka mnogiego które nie odpowiadały na lenalidomid i bortezomib. Autorzy stwierdzili, że pomalidomid w połączeniu z deksametazonem w niskiej dawce może stanowić opcję leczenia u chorych z nawrotem szpiczaka mnogiego.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!