Publikacje

MZ broni się przed zarzutami, że po wejściu w życie ustawy refundacyjnej pacjenci dopłacają zbyt dużo do leków. Ocena przepisów znalazła się w dokumencie, który został przesłany do Rady Ministrów. Resort odnosi się w nim do kwestii wzrostu współpłacenia pacjentów za leki. Sięga on 34%, co oznacza, że dopłaty polskich chorych są jednymi z najwyższych w Europie. MZ tłumaczy, że powodem tego wzrostu jest inny niż w pozostałych krajach europejskich sposób ich liczenia. Przy porównywaniu z innymi krajami należałoby uwzględnić koszty części leków onkologicznych, szpitalnych, tych stosowanych w programach lekowych, a także finansowanych bezpośrednio z budżetu MZ, które dla pacjentów są bezpłatne, a w innych państwa dla chorych są dostępne w aptekach.

W publikacji ukazała się pogłębiona analiza rynku farmaceutycznego w Polsce po wprowadzeniu w życie nowej ustawy refundacyjnej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W jej wyniku w branży doszło do wielu gwałtownych przeobrażeń, m.in. wartość rynku farmaceutycznego zmalała w 2012 r. o 6%. Po roku obowiązywania dobrze widać jej efekty. Narodowy Fundusz Zdrowia broni projektu, powołując się na argumenty, że w 2011 r. pacjent dopłacał w aptece do leków 170 zł rocznie, a w 2012 r. już tylko 145 zł rocznie. Zdaniem ekspertów, prawda jest jednak połowiczna, ponieważ w ubiegłym roku chorzy robili mniejsze zakupy.

W publikacji ukazała się informacja o posiedzeniu Rady i Zarządu Fundacji Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, podczas której wybrano nowego prezesa – dr. Leszka Borkowskiego - farmaceutę, z wieloletnim doświadczeniem naukowym.

W publikacjach ukazały się wyniki badań naukowców z College’u Medycznego im. Alberta Einsteina w Nowym Jorku, którzy przeanalizowali zależność między wzrostem kobiet, a ryzykiem zachorowania na nowotwory. Odkryli, że po osiągnięciu wieku pomenopauzalnego wyższe kobiety są bardziej zagrożone różnymi nowotworami, w tym rakiem piersi, jelita grubego, błony śluzowej trzonu macicy, nerek, jajnika, nowotworami tarczycy, szpiczakiem mnogim oraz czerniakiem. Dodatkowe 10 cm wzrostu odpowiadało 13-proc. wzrostowi zagrożenia jakimkolwiek nowotworem. Związek utrzymuje się nawet po uwzględnieniu czynników ryzyka tych chorób, czyli wieku, wagi, wykształcenia, palenia, spożycia alkoholu i hormonoterapię. Naukowcy analizowali przypadki 20 928 uczestniczek Women’s Health Initiative (WHI), u których w ciągu 12 lat od rejestracji w organizacji zdiagnozowano przynajmniej jeden inwazyjny nowotwór.

Lekarze dostają od firm farmaceutycznych pieczątki. Jest na nich nazwa i dawkowanie ich leków oraz adnotacja "nie zamieniać", w związku z którą żaden aptekarz nie powinien proponować pacjentowi tańszego odpowiednika. Zgodnie z ustawą refundacyjną aptekarze mają obowiązek proponować klientom tańsze odpowiedniki preparatów z recept. Jednak jeśli lekarz doda wspomnianą pieczątkę, żaden aptekarz się na to nie odważy. Opatrywanie recept dopiskiem bądź pieczątką "nie zamieniać" jest zgodne z obowiązującymi przepisami – powiedział Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

63,3 mld zł przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie w 2014 roku. Oznacza to, że publiczny płatnik planuje wzrost wydatków o niecały 1 proc. w porównaniu z tym rokiem. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 27 mld zł, trafi na leczenie szpitalne. Kolejne pozycje w kategorii „wydatki” zajmują refundacja leków (8mld zł) oraz podstawowa opieka zdrowotna (ponad 7 mld zł). Łączne koszty NFZ wyniosą 67 mld zł. Na utrzymanie centrali i oddziałów fundusz potrzebuje ok. 700 mln zł. Resztę pieniędzy będą stanowić rezerwy.

Czarny trójkąt ma ostrzegać chorych przed lekami, jeśli skutki ich długotrwałego stosowania nie są jeszcze w pełni znane.

Działania niepożądane produktu leczniczego będzie mogła zgłosić każda osoba, która go stosuje. W tym celu będzie mogła zwrócić się do lekarza, farmaceuty, producenta lub prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Informacje dotyczące sposobu zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych muszą zostać podane na ulotce dołączonej do opakowania.

W Ministerstwie Zdrowia czeka na akceptację projekt utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii. Autor koncepcji prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie jest przekonany, że najszybciej można stworzyć taki instytut na bazie dwóch istniejących już warszawskich ośrodków: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii uważa, że propozycja stworzenia instytutu narodowego zajmującego się leczeniem raka, to dobry pomysł i jak najbardziej uzasadniony. W kilku krajach (np. USA, Francja, Holandia) istnieją od wielu lat narodowe instytuty nowotworów, które pełnią znaczące role edukacyjną i koordynacyjną w zakresie rozwoju naukowego. U nas taki instytut mógłby przejąć rolę koordynującą i odpowiedzialność za inwentaryzację rzeczywistych potrzeb oraz wyznaczać zasady jednolitego postępowania wobec chorych onkologicznie. To istotne, bo obecnie w tym zakresie istnieje znaczne zróżnicowanie regionalne.

Barbara Kawińska straciła stanowisko dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Odwołała ją w prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Agnieszka Pachciarz. O dymisji Kawińskiej mówiło się na Pomorzu od dawna. Po raz pierwszy przy okazji konkursów na tzw. lecznictwo stacjonarne, kiedy to marszałkowskie szpitale, gwarantujące mieszkańcom regionu wszechstronną opiekę medyczną, straciły część kontraktów. Nie wiadomo, kto przejmie obowiązki Barbary Kawińskiej. Jej zastępca, Małgorzata Paszkowicz, jest na urlopie w USA. 

W publikacji ukazała się analiza statystyk związanych z zachorowalnością na choroby nowotworowe na świecie. Zestawienie przygotowała największa organizacja zajmująca się walką z nowotworami - American Cancer Society. W 2011 roku jej pracownicy opublikowali dane w skali globalnej, oparte na zestawieniu GLOBOCAN 2008, wykonanym 3 lata wcześniej przez World Health Organization (WHO). Wynika z nich, że najczęściej występującym rodzajem nowotworu u kobiet jest rak piersi, który stanowi 23% wszystkich nowych przypadków chorób nowotworowych oraz 14% całkowitej ilości zgonów spowodowanych przez nowotwory w 2008 roku. U mężczyzn dominuje nowotwór płuc, charakteryzujący się, w analogicznym zestawieniu, wartościami liczbowymi na poziomie 17% i 23%. W badaniach uwzględniono populację 184 krajów świata i określono w niej około 12,7 miliona nowych przypadków oraz 7,6 miliona zgonów. W zestawieniu znajdują się również statystyki dot. nowych zachorowań oraz zgonów na białaczkę oraz chłoniaki.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!