Publikacje

Firmy farmaceutyczne przygotowują co roku listę najbardziej obiecujących środków na raka znajdujących się w III fazie badań klinicznych. W materiale znajduje się wykaz 10 leków, które być może niebawem pomogą w leczeniu niektórych nowotworów, między innymi znajduje się informacja nt. nowego leku na szpiczaka mnogiego – Daratumumab, producent: Johnson & Johnson/Janssen, Genmab.

Jesteśmy przygotowani do utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii – powiedział szef warszawskiego Centrum Onkologii prof. Krzysztof Warzocha na konferencji, która w poniedziałek, 24 czerwca, odbyła się w Warszawie. Szef warszawskiego Centrum powiedział, że Instytut będzie głównym koordynatorem całej polskiej onkologii, zarówno jeśli chodzi o leczenie chorób nowotworowych, jak i szkolenie lekarzy w dziedzinie onkologii.

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Hellmannem nt. chorób krwi i układu krwiotwórczego, w tym szpiczaka mnogiego.

Publikacja dotyczy zastosowania leku Encorton. Jak się okazuje jest  on szczególnie pomocny w leczeniu nowotworów krwi, w tym szpiczaka mnogiego, ostrej i przewlekłej białaczki limfocytowej, jak również ziarnicy złośliwej (chłoniaka Hodgkina) oraz chłoniaków innego typu. W tych przypadkach może być podawany w ramach chemioterapii wielolekowej CHOP.

W związku ze Szczytem Zdrowia  Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia przekonywał, że polski system wymaga korekt, a nie wysadzania go w powietrze, a także, że ministerstwu zależy na osiągnięciu szerokiego porozumienia, tak aby wprowadzane zmiany zostały zaakceptowane przez wszystkich interesariuszy. Szczyt Zdrowia 2013 to płaszczyzna dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych.

Od 1 lipca w zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie opublikowało wykaz medykamentów, które się na niej znalazły. Pacjenci mniej zapłacą m.in. za leki przeciwzakrzepowe, produkty stosowane w białaczce, stwardnieniu rozsianym oraz nowy program leczenia chłoniaków. Refundowany zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w hematoonkologii we wskazaniach przewlekła białaczka limfocytowa oraz przewlekła białaczka limfocytowa.

W publikacji ukazały się wyniki badań naukowców z The Cancer Institute w New Jersey nt. wpływu probiotyków na zdrowie pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego.

W publikacji ukazała się informacja o organizowanym 23 czerwca 2013 r. w Krakowie I Marszu Nordic Walking "Nordic Walking dla chorych na Szpiczaka". Celem Marszu będzie wsparcie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka.

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka organizuje 23 czerwca 2013 r. w Krakowie I Marsz Nordic Walking "Nordic Walking dla chorych na Szpiczaka". Celem Marszu będzie wsparcie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka.

W 2017 roku liczba zarejestrowanych potencjalnych polskich dawców szpiku kostnego powinna wynieść 1 mln osób - szacuje prowadząca największy polski rejestr Fundacja DKMS Polska. Obecnie liczy on 330 tys. dawców. Im więcej dawców w rejestrach, tym większa szansa na znalezienie tzw. bliźniaka genetycznego dla osób chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, potrzebujących przeszczepu szpiku. Łącznie we wszystkich polskich rejestrach jest ok. 440 tys. potencjalnych polskich dawców.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!