Wydarzenia

We Wrocławiu 25 października Fundacja Carita – Żyć ze szpiczakiem zorganizowała spotkanie dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku przy ul. Wybrzeże L. Pasteura 4.

 Wykłady poprowadzili:

- fizjoterapeuta mgr Agnieszka Skalska – wykład pt. ,,Rehabilitacja na co dzień w szpiczaku mnogim”

- pielęgniarka środowiskowa Elżbieta Sznel – wykład pt. ,,Dermokosmetyki i pielęgnacja ciała w chorobie”

-mgr Wiesława Adamiec – wykład pt. ,,Żywienie w chorobie nowotworowej”

 

Przy okazji wykładu o pielęgnacji skóry pacjenci testowali prezentowane dermokosmetyki, które potem mogli ze sobą zabrać.  

Na spotkanie przybyło wielu nowych pacjentów, którzy z zainteresowaniem słuchali wykładów, aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych oraz zadawali pytania prelegentom.

Wolontariat reprezentowali: Katarzyna Kalisz i Ryszard Bazela, który włożył wiele wysiłku w przygotowanie tego spotkania.

 

 

W cyklu spotkań Wspólnej Drogi odbyło się kolejne, tym razem dwudniowe spotkanie pacjentów ze szpiczakiem mnogimi i przewlekłą białaczką szpikowa w Bydgoszczy w hotelu BOHEMA.

Moderatorami spotkania byli liderzy Wspólnej Drogi: prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem Wiesława Adamiec oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS Jacek Gugulski.

Wykład ,,Diagnostyka i terapia szpiczaka mnogiego. Najnowsze zalecenia terapeutyczne” oraz konsultacje dla pacjentów prowadził dr hab. n. med. Jarosław Czyż – ordynator Oddział Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.


"Właściwe i bezpieczne zalecenia dla chorych z PBS" przedstawił doktor Wojceich Świstak również z Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, a także konsultował pacjentów z PBS

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również wykład dr Michała Graczyka pt. ,,Leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych”. Pacjenci zadawali wiele pytań, szczególnie dot. leczenia bólu morfiną. Dr M. Graczyk starał się przystępnie wyjaśnić pacjentom, że morfina jest lekiem, z którego powinniśmy korzystać w leczeniu bólu, a nie traktować jej jako ostateczność.

Pierwszy dzień spotkania zakończył się uroczystą kolacją, po której pacjenci mogli spotkać się indywidualnie z liderami Wspólnej Drogi i porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Drugi dzień rozpoczął się interaktywnym wykładem mgr Łukasza Pawlaka dot. nowoczesnej rehabilitacji w chorobach onkologicznych. Prezentował akcesoria do rehabilitacji, które są do zastosowania w domu. Są to m.in.: piłki do ćwiczeń, poduszki pneumatyczne do siedzenia oraz ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne do ćwiczeń masujące oraz taśmy Thera-Band do ćwiczeń mięśni nóg, ramion, rąk i brzucha. Niektórzy pacjenci wykonywali ćwiczenia pod czujnym okiem fizjoterapeuty, a wielu z nich zadawało pytania dot. ich indywidualnych ćwiczeń.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS, Jacek Gugulski mówił o prawach pacjenta, a Prezes Fundacji Wiesława Adamiec zaprezentowała wykład pt. ,,Żywienie w chorobach nowotworowych i przewlekłych”.

Na spotkanie przybyło wielu pacjentów, panowała ciepła atmosfera, pacjenci zapisywali się do Fundacji jako członkowie wspierający.

Wszystkie wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a pacjenci wymieniali na gorąco swoimi  spostrzeżeniami. Oczywiście nawiązały się nowe kontakty, które będą dla wielu pacjentów wsparciem w przyszłości. 

Wolontariat reprezentowała Katarzyna Kalisz i Ryszard Bazela z Wrocławia, którzy pomagali pacjentom i byli wszędzie tam, gdzie zachodziła potrzeba.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie spotkaniem w Bydgoszczy (ponad 60 osób), prosimy aby w przyszłości dużo wcześniej zgłaszać chęć uczestnictwa w spotkaniach. Wiąże się to z możliwością zarezerwowania większej sali konferencyjnej. 

We wrześniu odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim i przewlekłą białaczką szpikową z cyklu Wspólna Droga w Rzeszowie. Poprowadzili je jak zawsze liderzy Wspólnej Drogi: prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem Wiesława Adamiec oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS Jacek Gugulski.

Wykład ,,Diagnostyka i terapia szpiczaka mnogiego. Najnowsze zalecenia terapeutyczne” prowadziła doktor Magdalena Hałasz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. 

Indywidualne konsultacje przeprowadziły dwie lekarski: pani Magdalena Hałasz i pani Agnieszka Kopacz.

,,Właściwe i bezpieczne zalecenia dla chorych z PBS” przedstawił doktor Marek Dudziński z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. 

Wykład, który bardzo spodobał się pacjentom nt. leczenia przeciwbólowego w chorobie nowotworowej poprowadził dr Jacek Janiszewski ze Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza.

Prelegentem w temacie polineuropatii była dr Monika Ostrowska z Krakowa.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS, Jacek Gugulski mówił między innymi o prawach pacjenta, a Prezes Fundacji Wiesława Adamiec zaprezentowała wykład pt. ,,Żywienie w chorobach nowotworowych i przewlekłych”.

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencję, panowała ciepła atmosfera, pacjenci wymieniali się doświadczeniami, nawiązywali nowe kontakty, a wszystkie wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wielką pomocą pacjentom służyła wolontariuszka Krystyna Marczyńska.

18 września w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  odbyła się konferencja z okazji pięćsetnego przeszczepu oraz z okazji obchodów 60-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu.

Jak powiedział w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski ,,sukces oddziału przeszczepowego nie byłby możliwy bez wysiłku całego zespołu Kliniki - lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego oraz administracji szpitala klinicznego SPSK1”.

W czasie konferencji przedstawiono wykłady zaproszonych ekspertów, a także klinicystów z ośrodka wrocławskiego. Byli to m.in.:

- prof. W. Jędrzejczak, który przedstawił historię transplantacji szpiku w Polsce,

- prof. T. Robak przedstawił nowe możliwe terapii w przewlekłej białaczce limfocytowej,

- prof. L. Usnarska-Zubkiewicz mówiła o roli transplantacji w szpiczaku plazmocytowym w erze nowych leków,

- prof. T. Wróbel wygłosił prelekcję nt. roli transplantacji w chłoniakach,

- dr M. Biernat mówiła o zakażeniach grzybiczych u chorych poddanych transplantacji.

Wykłady poprowadzili również:  dr D. Urbaniak-Kujda, dr J. Dybko oraz dr I. Dereń-Wagemann.

Na ten piękny Jubileusz zostali zaproszeni i mieli zaszczyt w nim uczestniczyć:

Prezes Fundacji Carita – Żyć ze Szpiczakiem Wiesława Adamiec oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową Jacek Gugulski.

 

 

We wrześniu 2014 roku w Darłówku odbyły się warsztaty edukacyjno-integracyjne SZPICZAK I MY organizowane wspólnie przez Fundację Carita – Żyć ze szpiczakiem i Fundację Zdrowa Wieś. Moderatorami spotkania byli prezesi: Wiesława Adamiec oraz Zygmunt Klimowicz.

Celem warsztatów było między innymi wspólne działanie na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, zdobywanie wiedzy o chorobie, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów oraz integracja środowiska wolontariuszy z pacjentami.

Niezwykle ważnym elementem warsztatów były przedpołudniowe prelekcje. Wśród zaproszonych specjalistów byli:

-        dr n.med. Alicja Baranowska – ortopeda z Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji “Stocer” Konstancin-Jeziorna, która przybliżyła problemy kręgosłupa w szpiczaku mnogim. Mówiła o rodzajach schorzeń kręgosłupa oraz operacjach, jakie wykonuje przywracając sprawność pacjentom nowotworowym.  Konsultowała indywidualnie pacjentów oraz odpowiadała na wszystkie ich pytania.

-        dr n.med. Paweł Baranowski – neurochirurg z Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji “Stocer” Konstancin-Jeziorna prowadził indywidualne konsultacje dla pacjentów.

-        mgr Łukasz Pawlak – fizjoterapeuta, prowadził każdego dnia poranne ćwiczenia dostosowane do możliwości pacjentów. Na wykładzie prezentował przyrządy rehabilitacyjne, które pacjenci mogli wypróbować pod jego kontrolą, a potem stosować jako codzienne ćwiczenia w domu. Dodatkowo odbywały się bardziej specjalistyczne ćwiczenia w 10-osobowych grupach.

-         mgr Ryszard Borczyk – farmaceuta, poprowadził wykład pt. ,,Dieta w chorobach przewlekłych i nowotworowych” oraz zwracał szczególną uwagę na właściwe zażywanie leków ze względu na ich interakcję między sobą oraz z żywnością. Po wykładzie miała miejsce dyskusja na temat suplementów diety, antyoksydantów występujących w naturalnych produktach żywnościowych.

-        mgr Igor Orłowski – specjalista od badania słuchu, zbadał słuch każdego uczestnika warsztatów.

-        Elżbieta Sznel – pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowarach, poprowadziła bardzo interesujący wykład o higienie ciała i przybliżyła pacjentom temat  zachodzących zmian na skórze w trakcie choroby. Pacjenci mieli wiele pytań, stąd spotkanie to było niezwykle interaktywne.

-        Lucyna Musiał – właścicielka ,,Twojego Sklepu Medycznego” poprowadziła krótką pogadankę na temat kosmetyków do pielęgnacji skóry w chorobach przewlekłych i nowotworowych. Zaprezentowała wiele produktów służących przywracaniu naturalnych właściwości skóry, która przez stosowane leki jest niezwykle wysuszona i cienka oraz traci swoje naturalne pH.

Oprócz wykładów i pogadanek odbywały się indywidualne spotkania z psychoterapeutą mgr Wiesławą Adamiec. Każdy z uczestników miał także możliwość indywidualnej konsultacji z wybranym prelegentem.

Uczestnicy spotkania otrzymali teczki z materiałami potrzebnymi do warsztatów oraz ulotkami i broszurami informacyjnymi. Nie brakowało także indywidualnych pytań i rozmów z  wykładowcami oraz wolontariuszami na tematy związane z chorobą, leczeniem i różnymi sytuacjami z życia pacjenta chorego na szpiczaka mnogiego.

Wolontariusze Fundacji Carita – Żyć ze szpiczaka : Paulina Demczur, Irena Kalińska, Krystyna Marczyńska, Piotr Drzewiecki, Patryk Cygler oraz wolontariusze Fundacji ,,Zdrowa Wieś” w Jeleniej Górze: Ewa Klimowicz i Przemysław Łysko  aktywnie uczestniczyli w warsztatach oraz służyli pomocą 50-osobowej grupie uczestników.

W wolnym czasie pacjenci i wolontariusze zwiedzali okolice, brali udział w przejażdżkach rowerowych oraz odbywali długie spacery po plaży z kijami Nordic Walking . Pogoda tak dopisała, że gdyby nie posiłki, nie schodzili by z plaży.  

Podobnie jak na poprzednich turnusach nie zabrakło wieczoru integracyjnego z tańcami oraz spotkania przy grillu. Właściciele Ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego ,,Pod Arkadami”, Pani Małgosia i Pan Wiesław Paszkowscy, okazali wielkie wsparcie całej naszej grupie.

Pacjenci wyjechali bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani codziennym, obfitym szwedzkim stołem i przepysznymi pozostałymi posiłkami.

Pobyt przyniósł uczestnikom warsztatów wiele satysfakcji, a także poszerzył wiedzę, dał nadzieję oraz siłę na dalsze zmagania z chorobą.

Wolontariusz Patryk Cygler oraz Przemek Łysko pojęli się zadania nakręcenia krótkiej relacji filmowej z warsztatów, która zostanie udostępniona uczestnikom warsztatów.

Jak widać, spotkanie miało  doskonałą dokumentację zdjęciową także dzięki Piotrowi Drzewieckiemu i Przemkowi Łysko. 

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.762561990487675.1073741909.115383091872238&type=1

 

W dniu 26 czerwca we  Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyło się II Wrocławskie Forum Kobiet. Zgromadziło ono wiele aktywnych kobiet, które uczestniczyły w dyskusjach dotyczących głównie profilaktyki zdrowia, sukcesu w polityce, biznesie, mediach. Wydarzenie stało się inspiracją działania, uświadomiło rolę kobiet w życiu gospodarczym i społecznym.

Wśród prelegentek znalazły się:

- prof. Alicja Chybicka – Senator RP, Kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej,
- prof. dr hab Marta Kopaczyńska – międzynarodowy autorytet w biomedycynie i nanomedycynie,
- Renata Granowska – Radna Miasta Wrocławia, jedna z najbardziej wpływowych kobiet na Dolnym Śląsku w 2014 roku,
- Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski,
- Agnieszką Arendarczyk – Lekarz  medycyny przeciwstarzeniowej,
- Alicja Węgorzewska – śpiewaczka operowa,
- Katarzyna Skrzynecka – aktorka i wokalistka,
- Małgorzata Czerwińska – Dyrektor PKO Banku Polskiego.

 Inspirujące rozmowy prowadziła Dorota Wellman.

Forum zostało podzielone na 3 części:

1)      Sukces w biznesie, polityce i medycynie.
2)      Sukces w mediach, kulturze i nauce.
3)      Partnerzy Forum w temacie zdrowia i  biznesu.

W przerwach uczestniczki forum skorzystały z części wystawienniczej, gdzie mogły zapoznać się miedzy innymi z żywnością funkcjonalną, nowymi metodami przeciwstarzeniowymi, nowinkami dietetycznymi.Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem reprezentowana była przez Paulinę Demczur oraz Katarzynę Kalisz.

 

7 czerwca odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim i przewlekłą białaczką szpikową z cyklu Wspólna Droga we Wrocławiu. Poprowadzili je jak zawsze liderzy Wspólnej Drogi: prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem Wiesława Adamiec oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS Jacek Gugulski.

Wykład ,,Diagnostyka i terapia szpiczaka mnogiego. Najnowsze zalecenia terapeutyczne” oraz indywidualne rozmowy z pacjentami nt. ich choroby prowadził prof. dr hab. Tomasz Wróbel z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4. 

,,Właściwe i bezpieczne zalecenia dla chorych z PBS” przedstawiła dr hab. Monika Biedroń  z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu przy ul. Pasteura 4. 

Wykład nt. komunikacji lekarza z pacjentem zaprezentował dr Janusz Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii  w Warszawie.

O leczeniu przeciwbólowym w chorobie nowotworowej wykład poprowadziła i konsultacji udzielała dr Katarzyna Witkowska z Bydgoszczy.

Temat nowoczesnej rehabilitacji w chorobach onkologicznych omówiła mgr fizjoterapii Marzena Sędziak, a wykład o żywieniu wspomagającym leczenie chorób przewlekłych przedstawiła mgr Wiesława Adamiec.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na PBS, Jacek Gugulski mówił między innymi o prawach pacjenta i o nowych programach lekowych.

Spotkanie cieszyło się ogromną frekwencją, panowała ciepła atmosfera, pacjenci wymieniali się doświadczeniami, nawiązywali nowe kontakty, a wszystkie wykłady cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wolontariuszki: Anita Owczarek, Emilia Demczur i Teresa Hyczko z sercem zajmowały się pacjentami uczestniczącymi w spotkaniu.

VI Kongres Kobiet w dniach 9-10 maj 2014 roku odbył się w Sali kongresowej pod hasłem Wspólnota, Równość i Odpowiedzialność.

Otwarcie Kongresu i powitanie regionów rozpoczęły główne organizatorki: H. Bochniarz, M. Środa, D. Warakomska. Następnie Alicja Węgorzewska, śpiewaczka operowa,  wspaniale odśpiewała Hymn Polski. Tradycyjnie w pierwszym dniu złożyła swoją wizytę pierwsza dama - Anna Komorowska oraz prezydent miasta Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz. Obie Panie wygłosiły krótkie przemówienie.

W czasie kongresu odbywały się panele dyskusyjne  m.in.:

-„Historie naszych sukcesów,  sukcesy w naszych historiach”
-„ Mężczyźni przeciwko przemocy”
-„Kobieto broń się!- pokaz samoobrony”
-„Inteligenta gospodarka i Kobiety”
-„Droga do zarządu- I WORK - LIFE BALANCE”
-„Debata z Ministrą Edukacji Narodowej – Joanną Kluzik-Rostkowską”
-„Po co są wielkie Kobiety artystki?”
-„Kim jesteśmy? Jaka Kobieta w literaturze i jaka literatura Kobiet w Polsce dzisiaj”
-„Społeczne skutki braku dostępu do antykoncepcji”
-„ Polityka społeczna a niewidzialna praca kobiet”
-„Kobiety w mundurach, równość szans w służbach mundurowych”
-„ Odpowiedzialność państwa za osoby niepełnosprawne”
-„Zdrowie kobiet- Zadbaj o siebie-profilaktyka sercowo-naczyniowa i onkologiczna u Kobiet w 2014roku”
-„ Żywność ekologiczna dla wszystkich”

W Sali kongresowej odbywały się też warsztaty min.:

-„Jak być wartościową kandydatką i cenioną pracodawczynią?”
-„ Bądź sobą w najlepszym wydaniu”
-„Mentoring dla firm kobiecych. Jak wykorzystać szanse?”
-„Kobiece inspiracje emerytalne”
-„ Moja rodzina, moja firma, Kobieta jako rodzinny przedsiębiorca”

Fundację Carita-Żyć ze szpiczakiem reprezentowały wolontariuszki: Małgorzata Nowicka- Leśniak, Anna Jaworska, Irena Kalińska oraz Anita Owczarek, które uczestniczyły w wybranych panelach dyskusyjnych. 

Podczas Kongresu odbył się wzruszający koncert Rusłany - Ukraińskiej piosenkarki, która prosiła Polskie Kobiety o wsparcie dla Ukraińskich Kobiet. Jej budującą postawa i walka o wolność trafiła w serca uczestniczek konferencji.

Galę zaszczycił również swoją obecnością Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, który otrzymał od Polskich Kobiet spisane na „twardym formacie” zarządzenia, które już dawno powinny pojawić się w Polskim prawie m.in. Ustawa Suwakowa czyli obowiązkowe dla wszystkich partii, a zapisane w kodeksie wyborczym, naprzemienne wpisywanie kobiet i mężczyzn na listy wyborcze każdego szczebla.

Główną myślą przewodnią Kongresu Kobiet roku 2014 było m.in.:

- Zwiększenie szans Kobiet na rynku pracy jak i pogodzenie obowiązków bycia Matką i Pracownikiem
- Przemoc świadcząca o słabości Mężczyzny a nie siłę
- Możliwości pozycji Kobiety, walki o własną edukację, równouprawnienie i rozwój.

24 maja w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne z cyklu Wspólna Droga dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim i przewlekłą białaczką szpikową.

 Prelegenci na spotkaniu:

- dr Rafał Becht z Kliniki Hematologii PUM w Szczecinie przedstawił dwa wykłady:  ,,Diagnostyka i terapia szpiczaka mnogiego – najnowsze zalecenia terapeutyczne”   oraz ,,Właściwe i bezpieczne zalecenia terapeutyczne dla chorych z PBS”. Po wykładach prowadził indywidualne konsultacje z pacjentami ,
- dr Aleksandra Modlińska – kierownik medyczny w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa – wykład pt. ,,Leczenie przeciwbólowe w chorobie nowotworowej”,
- Jacek Gugulski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową - ,,Prawa pacjenta i problemy związane z najnowszym leczeniem  PBS”,
- mgr Łukasz Pawlak – fizjoterapeuta - ,,Nowoczesna rehabilitacja w chorobach onkologicznych”,
- mgr Wiesława Adamiec –prezes Fundacji -  ,,Prawidłowe żywienie w chorobie nowotworowej”

Było to pierwsze spotkanie w Szczecinie, które cieszyło się sporym zainteresowaniem. Przybyli pacjenci  niezwykle wysoko ocenili wykłady dr Rafała Bechta jako merytoryczne i  przejrzyste.  Oczywiście pozostałe tematy także cieszyły się dużym zainteresowaniem, a pacjenci zadawali dużo pytań oraz brali czynny udział w dyskusjach.

Ogromną pomocą dla pacjentów na spotkaniu byli wolontariusze:  Sylwia Kwiatkowska i Paweł Kwiatkowski.

W połowie maja 2014 roku w Darłówku odbyły się warsztaty edukacyjno-integracyjne SZPICZAK I MY organizowane przez Fundację Carita – Żyć ze szpiczakiem. Celem warsztatów było między innymi zdobywanie wiedzy o chorobie, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów oraz integracja środowiska wolontariuszy z pacjentami.

Niezwykle ważnym elementem warsztatów były wykłady, które wypełniały pacjentom czas do południa. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

- doc. Kazimierz Tomczykiewicz- neurolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,

- lek. med. Jadwiga Żukowska – psychiatra ze Szpitala Specjalistycznego MSW w Cieplicach w Jeleniej Górze,

- mgr Wiesława Adamiec – psycholog, psychoterapeuta, prezes Fundacji,

- mgr Łukasz Pawlak – fizjoterapeuta z Gdańska,

- Elżbieta Sznel – pielęgniarka z Kowar.

Oprócz wykładów i pogadanek nie zabrakło także zajęć w podgrupach, w których wspierał pacjentów wiedzą i doświadczeniem farmaceutycznym vice prezes Fundacji Ryszard Borczyk. Zajęcia w podgrupach były także z psychologiem, psychiatrą oraz fizjoterapeutą. Każdy z uczestników miał możliwość indywidualnej konsultacji z wybranymi prelegentami.

Uczestnicy spotkania otrzymali teczki z materiałami potrzebnymi do warsztatów oraz ulotkami i broszurami informacyjnymi. Nie brakowało także indywidualnych pytań i rozmów z prezes Fundacji, wykładowcami oraz wolontariuszami na tematy związane z chorobą, leczeniem i różnymi sytuacjami z życia pacjenta chorego na szpiczaka mnogiego.

Wolontariuszki: Agnieszka Drzewiecka, Anita Owczarek, Emilia Demczur, Irena Kalińska oraz Krystyna Marczyńska aktywnie uczestniczyły w warsztatach oraz służyły bardzo licznej grupie  uczestników, wszelką pomocą.

Popołudniami pacjenci i wolontariusze zwiedzali Darłówko, brali udział w przejażdżkach rowerowych oraz odbywali długie spacery po plaży. Pogoda, która sprzyjała uczestnikom wyjazdu pozwalała na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Podobnie jak na zeszłorocznych warsztatach nie zabrakło wieczoru integracyjnego z tańcami oraz spotkania przy grillu. Właściciele Ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego ,,Pod Arkadami”, Pani Małgosia i Pan Wiesław, okazali wielkie wsparcie całej naszej grupie oraz zapewnili nam parę miłych niespodzianek. Jedną z nich był koncert muzyki relaksacyjnej przy akordeonie. Pacjenci byli bardzo zadowoleni z obfitego szwedzkiego stołu przy śniadaniu i przepysznych następnych posiłków.

Pobyt przyniósł uczestnikom warsztatów wiele satysfakcji, a także poszerzył wiedzę, dał nadzieję oraz siłę na dalsze zmagania z chorobą.

 

 

Więcej zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681036761973532.1073741897.115383091872238&type=1

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!