Nowości

W związku z negocjacjami w Ministerstwie Zdrowia dotyczącymi wpisania Revlimidu i Vidazy na listę leków refundowanych, które zakończyły się sukcesem (co nastąpiło 1 listopada 2013r.), zapraszamy serdecznie na Konferencję prasową, która odbędzie się 15 listopada 2013 o godzinie 10:00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Stosowne obwieszczenie w tej sprawie w formie informacji prasowej zostało umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=032769

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów i zachęcamy do czynnego udziału w konferencji.


Informacja dotycząca Projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia, który zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Lista wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2013 r. W porównaniu do XI obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2013 r. projekt XII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany m.in.: zwiększy się dostępność leczenia nowych jednostek chorobowych w programach lekowych, w tym w szczególności terapii w chorobach onkologicznych: refundacją zostanie objęty lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego. Wprowadzana zmiana ma na celu objęcie refundacją leku finansowanego dotychczas przez płatnika publicznego na podstawie składanych przez świadczeniodawców wniosków w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.
© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!