W Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza, 30 września b.r. otwarto pierwszy w Zagłębiu oddział onkologii klinicznej. Nad pacjentami, na których czekają 24 łóżka, czuwać będzie sześciu lekarzy i dziesięć pielęgniarek. Oddział będzie się zajmował diagnostyką nowotworową i chemioterapią, w tym chemioterapią jednodniową.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!