Czarny trójkąt ma ostrzegać chorych przed lekami, jeśli skutki ich długotrwałego stosowania nie są jeszcze w pełni znane.

Działania niepożądane produktu leczniczego będzie mogła zgłosić każda osoba, która go stosuje. W tym celu będzie mogła zwrócić się do lekarza, farmaceuty, producenta lub prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Informacje dotyczące sposobu zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych muszą zostać podane na ulotce dołączonej do opakowania.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!