63,3 mld zł przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie w 2014 roku. Oznacza to, że publiczny płatnik planuje wzrost wydatków o niecały 1 proc. w porównaniu z tym rokiem. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 27 mld zł, trafi na leczenie szpitalne. Kolejne pozycje w kategorii „wydatki” zajmują refundacja leków (8mld zł) oraz podstawowa opieka zdrowotna (ponad 7 mld zł). Łączne koszty NFZ wyniosą 67 mld zł. Na utrzymanie centrali i oddziałów fundusz potrzebuje ok. 700 mln zł. Resztę pieniędzy będą stanowić rezerwy.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!