Szacuje się, że około 20 procent osób chorych na szpiczaka nie jest tego świadoma. Jedną z głównych przyczyn jest brak objawów lub nieumiejętność ich rozpoznania. Problem wynika również z braku charakterystycznych symptomów choroby, które mogą być związane z innymi objawami dolegliwości pojawiających się w podeszłym wieku.

© Copyright 2011 Fundacja Carita - Żyć ze Szpiczakiem!